Zdroj vody pre automatickú závlahu

Mestský vodovod

Mestský vodovod

Zavlažovací systém je možné napojiť na mestskú vodu, avšak treba mať na vedomí, že vstupná investícia na realizáciu automatickej závlahy je síce menšia vzhľadom k tomu, že nieje potreba zakúpiť čerpaciu a filtračnú techniku, ale z dlhodobého hľadiska finančne náročnejšia, nakoľko za mestskú vodu platíme poplatky a vodu zo studne máme stále zadarmo.

Studňa

Studňa

Ako druhá možnosť zdroja vody pre zavlažovací systém je studňa. Vstupná investícia na realizáciu automatickej závlahy je samozrejme vyššia, nakoľko je potrebné zakúpiť čerpaciu techniku, ktorá obsahuje čerpadlo, tlakový spínač a filter a samozrejme realizovať studňu. Pri tejto možnosti napojenia si treba uvedomiť, že za vodu zo studne neplatíte žiadne poplatky.

Zberná nádrž

Zberná nádrž

Ako tretia možnosť napojenia zavlažovacieho systému je zberná nádrž, ktorá je umiestnená pod terénom. Zberná nádrž slúži ako zberňa dažďovej vody zo strechy a pozemku. Pri tejto alternatíve napojenia automatickej závlahy je treba brať na vedomie, že pokiaľ sú prirodzené zrážky nedostatočné, treba vodu do nádrže dopúšťať zase len cez mestský vodovod alebo studňu.