Skôr ako vyplníte žiadosť, pozorne si prečítajte nasledujúcich 7 bodov!

V prípade, že si tieto dôležité body neprečítate, nemusí byť Vaša ponuka z hľadiska Vašej neinformovanosti spracovaná a doručená!
Vážení zákazníci,

dovoľte nám vopred sa ospravedlniť za čas, ktorý stratíte pri čítaní nasledujúcich bodov a dúfame, že Vás neodradíme od žiadosti na vypracovanie cenovej ponuky a projektu automatickej závlahy. Zmeny, ktoré sme uskutočnili, nám pomôžu vyčleniť zákazníkov, ktorý majú seriózny záujem o profesionálny závlahový systém a tých, ktorý hľadajú závlahový systém za najnižšiu cenu na trhu a nezamýšľajú sa nad tým, že systém nebude spĺňať účel profesionálnej závlahy a potreby záhrady. Naše priority, na ktoré kladieme najväčší dôraz sú spracovanie projektu, 100% prekrytie postrekovačov, správne nadimenzovaná čerpacia technika, profesionálne a odborne prevedená realizácia s 2 ročnou zárukou a následne pozáručným servisom. Je na každom z Vás, aby ste zvážili, či Vám stojí ušetrených 200€, pri realizácii neodbornou firmou alebo jednotlivcom, za starosť a námahu spojenú s riešením problémov, ktoré budú spôsobené neodborne navrhnutým a zrealizovaným závlahovým systémom. V konečnom dôsledku Vás zle zostrojený systém bude stáť ďaleko vyššie finančné prostriedky na opravy a rekonštrukcie a to nielen závlahy, ale aj samotných častí okrasnej záhrady.

1. Kde pôsobíme?

Kde pôsobíme?

Nakoľko naša spoločnosť pôsobí prevažne v Bratislavskom kraji a okolí, obmedzili sme spracovanie online žiadostí projektov a cenových ponúk na realizácie automatických závlah iba na Západné Slovensko ( Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky a Nitriansky kraj )! Cenové ponuky na realizácie závlahových systémov teda budú spracované iba zákazníkom, zo západného Slovenska!

2. Ako Vám bude doručená ponuka?

Ako Vám bude doručená ponuka?

Po vyplnení žiadosti Vaše údaje spracujeme do troch, maximálne však piatich pracovných dní, v závislosti od práve spracovávaných ponúk. Vypracovaný projekt a cenovú kalkuláciu na realizáciu závlahy Vám doručíme formou e-mailu, v ojedinelých prípadoch pri osobnej návšteve. V rámci realizácie závlahy alebo odberu komponentov je zavlažovací projekt pre zákazníkov úplne zadarmo!

4. Ako má vyzerať správny podklad?

Ako má vyzerať správny podklad?

Ako podklad pre návrh závlahového systému akceptujeme iba technické výkresy v mierke s označením formátu strany ako napríklad geometrický plán, situačný plán alebo záhradný projekt. Ručne kreslené podklady neakceptujeme! V prípade že nedisponujete takýmto výkresom, požiadajte o zameranie Vášho pozemku našim technikom ( info: +421 904 566 664 ). Služba zamerania je spoplatnená sumou 10€ + dopravné náklady 0,20€/Km. ( Východiskový bod - Malacky )

5. Je vypracovanie projektu zadarmo?

Je vypracovanie projektu zadarmo?

Projekt závlahy dostáva zákazník zadarmo za predpokladu, že bude závlahu realizovať naša spoločnosť. V prípade, že nepríde k realizácii závlahy, je spracovanie projektu spoplatnené sumou 30€. Projekt závlahy nieje súčasťou cenovej ponuky! Na e-mail je Vám odoslaná iba cenová ponuka a projekt ostáva v našom systéme až do realizácie automatickej závlahy. V prípade akýchkoľvek nejasností, Vám informácie poskytneme na telefónnom čísle 0903 566 668 alebo 0904 566 664.


Geometrický plán / situačný plán / záhradný projekt, musí obsahovať vyznačenie vodného zdroja a rozdelenie trávnika / záhonov, nakoľko každá plocha je zavlažovaná individuálne a iným spôsobom ( výsuvné postrekovače - trávnik / kvapková závlaha - záhony ). Pri záhradnom projekte stačí vyznačiť do pôdorysu zdroj vody, ostatné informácie by mal záhradný projekt obsahovať, avšak do geometrického a situačného plánu treba zaznačiť okrem vodného zdroja aj plochy výsadby ( za predpokladu, že výsadbu plánujete ) oddelené od trávnika. V prípade, že bude v geometrickom alebo situačnom pláne označený iba zdroj vody, budú všetky plochy okrem spevnených, posúdené ako zatrávnená plocha bez výsadby.

V prípade, že si zákazník pošle iný podklad ako sú akceptované podklady ( geometrický plán, situačný plán, záhradný projekt ) alebo aj akceptovaný podklad, ale bez označenia mierky, formátu strany a vodného zdroja, bude jeho žiadosť bez oznámenia stornovaná! Pokiaľ nedisponujete potrebným výkresom, objednajte si zameranie pozemku našim technikom na čísle +421 904 566 664. Služba zamerania je spoplatnená sumou 10€ + dopravné náklady 0,20€/Km. ( Východiskový bod - Malacky )