Revízie zavlažovania

Revízie zavlažovania

Čo je to revízia závlahového systému? Revízia je obhliadka automatickej závlahy za účelom zistenia správneho fungovania, analýzy prípadných nedokonalostí a problémov súvisiacich so správnym chodom automatickej závlahy a v konečnom dôsledku návrhu riešení a následnej realizácii opráv na požadovaný stav. Kedy si vyžiadať revíziu? Máte na Vašom pozemku alebo záhrade závlahový systém, ale na určitých miestach Vám trávnik alebo živý plot vysychá? Závlaha je vo väčšine prípadoch naprogramovaná na polievací cyklus v nočných hodinách, preto je logické, že si nemôžete všimnúť prípadný problém. Chyba môže byť banálna, ale aj veľmi závažná! Od znečisteného postrekovača, cez celý zavlažovací systém až po chybu na riadiacej jednotke. Je veľmi dôležité pozorovať signáli vo vašom okolí a následne reagovať a problém začať riešiť. Bola by predsa len škoda, keby ste vďaka zašpinenému postrekovaču prišli o značnú časť trávnika alebo o celý okrasný záhon, do ktorého ste investovali veľa času a nemalé finančné prostriedky. Pokiaľ ste spozorovali nadmerné podmočený trávnik, mohlo by ísť o poškodenie potrubia, ktoré je pod stálym tlakom a voda neustále uniká do zeme! Odporúča sa okamžite odstaviť prívod vody, ovládaciu jednotku dať do polohy OFF, vypnúť napájanie čerpadla a volať firmu, ktorá závlahu realizovala alebo iných odborníkov na zavlažovanie.