Zavlažovanie a jeho rekonštrukcie

Rekonštrukcie zavlažovania

Rekonštrukcia automatickej závlahy je úzko spätá s revíziou zavlažovacieho systému. V prvom rade treba nájsť problém, následne ponúknuť riešenia a v konečnom dôsledku realizovať riešenie a prispôsobiť sa stavu a možnostiam pozemku. K tomu slúži revízia automatickej závlahy. Pokiaľ máte na Vašej záhrade, pozemku, chate alebo firme zrealizovaný zavlažovací systém a postupom času záhrada zmenila alebo do budúcna chcete zmeniť tvar záhonov a trávnika, treba brať na vedomie, že k upravenému stavu bude treba prispôsobiť aj zavlažovací systém. Pri väčších rekonštrukciách zavlažovacieho systému je priam nutnosť mať z realizácie zhotovené fotografie kadiaľ bolo vedené potrubie alebo mať uschovaný zavlažovací projekt od realizácie závlahy. V prípade, že k systému nieje žiadna dokumentácia a potrebné podklady, je časovo aj finančne veľmi náročné vykonať rekonštrukciu, nakoľko sa kopaním poškodí veľká čast Vašej záhrady. Pri našich rekonštrukciách a realizáciach zavlažovacích systémov sme sa bohužiaľ veľakrát stretli s nedôslednou a neodbornou prácou niektorých firiem na čo v konečnom dôsledku doplatí samotný zákazník, preto je veľmi dôležité vybrať si správnu a k svojej činnosti zodpovedne a profesionálne pristupujúcu firmu. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom rekonštrukcie nás neváhajte kontaktovať.