Realizácie podpovrchového zavlažovania

Realizácie automatických závlah

Realizácia automatickej závlahy prichádza na rad po schválení cenovej kalkulácie poskytnutej zákazníkovi. Po obojstrannej dohode sa určí presný termín realizácie diela v závislosti od práve prebiehajúcich realizácií. V deň začiatku realizácie automatickej závlahy sa platí záloha vo výške 60% z celkovej ceny po zľave. Zákazník dostáva doklad o uhradení zálohy. Čas realizácie je individuálny a závisí od množstva faktorov ako je členitosť terénu, náročnosť závlahy a v konečnom dôsledku aj veľkosť automatickej závlahy. Po dokončení diela a úvodnej prezentácii a inštruktáži sa platí doplatok vo výške 40% z celkovej ceny po zľave. Priebeh realizácie je nasledovný: Ako prvý krok je presné vytýčenie postrekovačov a výkopov na základe závlahového projektu. V závislosti od veľkosti závlahy sa na výkop používa dražkovací stroj, ktorý zeminu rozomelie na prach a ostáva po ňom drážka do hĺbky cca 40cm. To je dostačujúca hĺbka na uloženie zavlažovacích hadíc. V prípade menších záhrad sa výkop realizuje ručne. Následne sa do výkopu natiahnu hlavné rozvody a pripoja sa k zbernici zavlažovacích vetiev - do šachty. Cez navŕtavacie pásy sa pripoja postrekovače a osadia sa na miesto kde sú naprojektované. Výkop sa nezahŕňa zeminou, pokiaľ nieje na systéme vykonaná tlaková skúška! Nasleduje pripojenie čerpadla, ovládacej jednotky a dažďového čidla. Po tlakovej skúške sa celý systém prepláchne, nakoľko sa do potrubia mohli dostať nečistoty pri manipulácii vo výkope a nainštalujú sa do postrekovacích telies rozprašovacie trysky. Celý výkop sa zahrnie zeminou, nadstavia sa uhly zavlažovania na tryskách a naprogramuje sa ovládacia jednotka. Automatická závlaha je tak plne funkčná a pripravená na zavlažovanie.

Realizácie závlahových systémov- GALÉRIA

Viac fotografií nájdete na našej FB fan-page: www.facebook.com/automaticke.zavlahy.sk