Aktuálny cenník a zľavy

1. Cenové ponuky: 0€
2. Závlahové projekty v rámci realizácie závlahy: 0€
3. Vypracovanie projektu bez realizácie: 30€
4. Zľava na komponenty Hunter pri realizácii: - 15%
5. Zľava na realizáciu závlahového systému a dopravu: - 10%
6. Zľava na čerpaciu a filtračnú techniku dodávanú k závlahám: - 5%
7. Zľava na maloobchodný predaj závlah Hunter: na vyžiadanie
8. Zľava na veľkoobchodný predaj závlah Hunter: na vyžiadanie
9. Zľava na odber komponentov Hunter realizačnej firme: na vyžiadanie
10. Cena dopravy: 0,55€/km
11. Cena školenia na jednu osobu: 20€
12. Cena plánovaného zazimovania závlahy: 12€ / sekcia ( x počet sekcií závlahy )
13. Cena neplánovaného zazimovania závlahy: 15€ / sekcia ( x počet sekcií závlahy )
14. Cena spustenia závlahového systému + príprava na sezónu: 50€
15. Zameranie pozemku: 10€ + 0,20€/km, Východiskový bod - Malacky

Poznámka: Všetky zľavy ( bod - 4, 5, 6, 7, 8, 9 ) na komponenty Hunter sa počítajú z maloobchodného cenníka. Výška zľavy na komponenty Hunter a následnú realizáciu cez našu spoločnosť sa odvíja od veľkosti a náročnosti zavlažovanej plochy a posudzuje sa individuálne!

Cenník platný od 01.01.2014