Postup pre objednanie automatickej závlahy Hunter...

Ako objednať automatickú závlahu
Najrýchlejší spôsob ako si dať vypracovať cenovú kalkuláciu a projekt závlahy je využiť náš online formulár ( žiadosť o vypracovanie cenovej kalkulácie a projektu závlahy ). Do troch, maximálne piatich pracovných dní Vám vypracujeme cenovú ponuku a projekt na realizáciu závlahy. Cenové ponuky dodávame zákazníkom formou e-mailu, v ojedinelých prípadoch osobne. Projekty naším zákazníkom ponúkame zadarmo za predpokladu, že bude závlahový systém realizovať naša spoločnosť. V prípade, že zákazník cenovú kalkuláciu neschváli, je povinný uhradiť sumu 30€, ako poplatok za námahu vykonanú pri vypracovaní závlahového projektu Pokiaľ zákazník cenovú ponuku schváli, stanovíme si termín realizácie závlahy a projekt má zadarmo! V prípade, že nepoznáte všetky potrebné údaje pre návrh závlahového systému ktoré od Vás vyžaduje online formulár a nemáte k dispozícii ani potrebný pôdorys ( geometrický plán, situačný plán alebo záhradný projekt ) požiadajte si o zameranie pozemku naším technikom. Služba zamerania je spoplatnená sumou 10€ + dopravné náklady 0,20€/km. Východiskový bod je mesto Malacky ( Bratislavský kraj ).